Menu Close

آزمون‌ها

هریک از ما برای یادگیری بهتر از تکنیک‌ها و استراتژی‌های مختلف استفاده می‌کنیم. علیرغم تنوع استراتژی‌های یادگیری، می‌توان اکثر آن‌ها را تنها در چند گروه اصلی دسته‌بندی کرد. این آزمون میزان استفادۀ شما از ۵۰ استراتژی مختلف (در ۶ گروه اصلی) را مورد سنجش قرار می‌دهد.

ممکن است این سوال برای شما نیز پیش آمده باشد که استعداد تا چه حد در یادگیری زبان مطرح است یا شما چقدر مستعد یادگیری زبان هستید. این آزمون یکی از معتبرترین آزمون‌های استعداد یادگیری زبان خارجی است که در برخی از معروفترین دانشگاه‌های دنیا (از جمله دانشگاه آکسفورد و کمبریج) برگزار می‌شود. مدت این آزمون ۴۰ دقیقه است.

یکی از عواملی که می‌تواند تاثیر منفی بر انگیزه و عملکرد زبان‌آموزان بگذارد اضطراب است. این آزمون در قالب ۳۳ سوال با هدف سنجش میزان اضطراب افراد در یادگیری زبان خارجی طراحی شده است.

افراد مختلف به روش‌های گوناگون یاد می‌گیرند. برای مثال، برخی از افراد در درجۀ اول از طریق چشمان خود (بصری) یا گوش‌های خود (سماعی) چیزی را می‌آموزند، درحالی که برخی دیگر ترجیح می‌دهند با تجربه کردن یا انجام کاری (حرکتی یا لمسی) چیزی را فرا بگیرند. اقرادی نیز با انجام کار گروهی بهتر یاد می‌گیرند و بعضی دیگر به‌طور انفرادی. این آزمون به گونه‌ای طراحی شده است که به شما کمک می‌کند بهترین سبک(های) یادگیری خود را شناسایی کنید.